Televīzija


Jā, un iespējas ir dažādas, atkarībā no pieslēgtā televīzijas veida un programmu bloka. Vairāk informācijas var iegūt, zvanot pa tālruni 27081000, 67081000.

LIVAS interaktīvai televīzijai un digitālai televīzijai ir sekojošas papildu iespējas:

• viens no plašākajiem TV kanālu piedāvājumiem - līdz 170 TV kanāliem;

• iespēja ierakstīt vai skatīties arhīvā jebkuru pārraidi, filmu vai mūziku (tikai interaktīvai TV);

• nevainojama attēla un skaņas kvalitāte;

• iespēja izvēlēties papildu tematiskās kanālu pakas;

• ekskluzīvi izvēles kanālu bloki (HD kanāli, XXX kanāli (kanāli pieaugušajiem));

• pārskatāms kanālu saraksts ekrānā un programmu gids (EPG) populārākajiem kanāliem;

• valodu un subtitru izvēles iespējas;

• vecāku slēdzene, kas ļauj kodēt TV kanālus, kurus nav vēlams skatīties bērniem.

EPG jeb Electronic Programm Gide tulkojumā no angļu valodas nozīmē elektroniskais programmu gids. Tā ir televīzijas ar dekoderu papildiespēja, kas ļauj apskatīt raidījumu un uzzināt kanālu tuvākos raidījumus, filmu anotācijas. EPG pieejams kanāliem, kuriem to nodrošina programmas devējs vai Livas. EPG iespējams apskatīt, izmantojot uztvērēja pults taustiņu [EPG].

Tiek ņemtas vērā abonentu intereses, lai izveidotu vēlamāku kanālu piedāvājumu. Kā arī piedāvājums var mainīties, ja programmu devējs pārtrauc kanāla translāciju Latvijas teritorijā.

• Pārbaudiet, vai telpās ir elektrība;

• Pārliecinieties, ka elektrības vads ir kārtīgi un stingri ievietots rozetē, kā arī vai uz TV deg ieslēgšanas diode;

• Pārbaudiet TV kabeļa savienojumu, vai tas nav izkustējies/ nav kārtīgi ievietots rozetē;

• Pārliecinieties vai kabelis dzīvoklī nav kādā vietā bojāts.

Ja Jūs visu pārbaudījāt un TV joprojām nestrādā, griezieties pie tehniskās daļas pa tālr. 27081000, 67081000, mēs ar prieku Jums palīdzēsim!

• Pārbaudiet kabeļa savienojumu TV, vai nav tas izkustējies/ atgājis no vietas;

• Pārliecinieties vai kabelis pa dzīvokli nav kādā vietā bojāts.

Ja Jūs visu pārbaudījāt un TV joprojām nestrādā, griezieties pie tehniskās daļas pa tālr. 27081000, 67081000, mēs ar prieku Jums palīdzēsim!

Pamēģiniet no jauna ieslēgt visu kanālu automātisko meklēšanu vai arī rokas meklēšanu konkrētajiem kanāliem, kuri Jums nerāda.

Ja Jūs visu pārbaudījāt un TV joprojām nestrādā, griezieties pie tehniskās daļas pa tālr. 27081000, 67081000, mēs ar prieku Jums palīdzēsim!

Pārliecinieties, ka dekoders ir ieslēgts. Pārbaudiet savienojumus, vai visi vadi ir kārtīgi ievietoti savās vietās. Pārbaudiet video un skaņas kabeļu pieslēgšanu vai visi vadi ir kārtīgi ievietoti savās vietās.

Ja dažos kanālos nav attēls (bet ir skaņa) nozīmē, ka kanāli tiek retranslēti augstas izšķirtspējas formātā (HD vai MPEG4), bet uzstādītā dekodera modelis neatbalsta doto formātu. Ja Jūsu televizorā nav iebūvēts DVB-C dekoderis, bet ir uzstādīts kāds no zemāk minētiem dekoderiem, tad nepieciešams nomainīt to uz modeli, kurš atbalsta HD un MPEG4 formātus. To var izdarīt bezmaksas Livas Klientu apkalpošanas centrā adresē Vidrižu iela 1, Rīga, vai pieteikt meistara vizīti uz mājām pa tālruni 27081000. Meistara vizīte uz mājām maksā 10,00 €.

Dekoderi, kuri neatbalsta augstas izšķirtspējas apraides formātus: Kaon KCF-H220, Livas FC-2101PVR, F-cable (FC-7040PVR), Entelebox, Globo XC-80.

• Pārbaudiet skaņas līmeni televizorā un dekoderī. Pārbaudiet, vai nav ieslēgts skaņas izslēgšanas režīms TV un dekoderī (mute).

• Pārbaudiet, vai audio kabelis ir kārtīgi pieslēgts.

Novirziet dekodera pulti tieši uz dekoderi. Pārbaudiet un nomainiet pults baterijas. Pārliecinieties, ka neviens priekšmets neaizsedz dekodera paneli.

Novirziet dekodera pulti tieši uz dekoderi. Pārbaudiet un nomainiet pults baterijas. Pārliecinieties, ka neviens priekšmets neaizsedz dekodera paneli.

Ja Jums neizdodas uztvert kādu no jaunpievienotajiem kanāliem, lūdzam veikt automātisko kanālu meklēšanu TV dekoderā vai televizorā (ja ir TV iebūvēts dekoderis un CAM modulis).

Lūdzam vērsties tehniskajā daļā pa tālruni 27081000, 67081000 vai rakstot uz e-pastu atbalsts@livas.lv.

Vispirms pārbaudiet, vai problēma ir tikai vienam kanālam, vai tā ir aktuāla visiem kanāliem.

Ja problēma ir tikai vienam kanālam, visdrīzāk tā ir saistīta ar šī kanāla raidīšanu - tā var būt kļūda no satelīta, no kura tiek uztverts signāls, vai arī tiešraides gadījumā problēma ir studijā. Šādā gadījumā nav iespējams neko izdarīt un jāgaida, kad signāls atjaunosies pats no sevis.

Pamēģiniet pārslēgt kanālu - ja, pārslēdzot kanālu, parāda tikai kanāla informāciju, bet ekrāna attēls ir melns, tad sākumā pamēģiniet restartēt dekoderu: nospiediet TV pultī galveno navigācijas taustiņu  un izvēlieties→ Iestatījumi → Portāla restartēšana/ Ierīces restartēšana → OK.

Ja pēc restarta pakalpojums neatsāk darboties, tad pārliecinieties vai darbojas arī citi pakalpojumi - internets/mājas tālrunis. Ja šie pakalpojumi arī nedarbojas, pārbaudiet modema darbību:

• Ja uz modema nedeg neviens indikators, pārbaudiet barošanas vadu un izslēgšanas/ieslēgšanas pogu.

• Ja modems saņem elektrību, bet tomēr pakalpojumi nedarbojas. Pārbaudiet kādu no sekojošiem indikatoriem (NTWK, PON ,Optical, DSL, Broadband). Šim indikatoram ir jādeg stabili zaļā krāsā.

1. Nospiežat pogu  uz Jūsu dekodera pults.

2.Izvēlaties “Ieraksts uz serveri”

3.Nospiežat , lai sāktu ierakstu.

4.Labā pusē, augšējā stūrī Jūs redzēsiet taimeri, kurš norādīs, ka ieraksts ir sācies un laiks, cik ilgi notiek ieraksts.

5. Lai apturētu ierakstu, nospiežat vispirms  un, tad nospiežat  .

1.Nospiežat , lai ieietu izvēlnes iestatījumos.

2.Izvēlaties nodaļu “Ieraksti” izmantojot taustiņus  , izvēlaties nodaļu izmantojot taustiņu .

3.Lai apstādinātu/ turpinātu skaitītes ierakstu izmantojat taustiņu .

4.Lai izvelētos konkrētu vietu, kuru Jūs vēlaties skaitīties ierakstīta failā, izmantojat taustiņus  .

5.Lai atgrieztos izveltnē ar ierakstītiem failiem, izmantojat taustiņu .

6.Lai ieietu iestatījumu izvēlnē, nospiežat taustiņu 

7.Lai atgrieztos kanālu sarakstā, atkārtoti nospiežat 

1.Nospiežat , lai ieietu izvēlnes iestatījumos.

2.Izvēlaties nodaļu “Ieraksti” izmantojot taustiņus  , izvēlaties nodaļu izmantojot taustiņu .

3.Lai apstādinātu/ turpinātu skaitītes ierakstu izmantojat taustiņu .

4.Lai izvelētos konkrētu vietu, kuru Jūs vēlaties skaitīties ierakstīta failā, izmantojat taustiņus  .

5.Lai atgrieztos izveltnē ar ierakstītiem failiem, izmantojat taustiņu .

6.Lai ieietu iestatījumu izvēlnē, nospiežat taustiņu 

7.Lai atgrieztos kanālu sarakstā, atkārtoti nospiežat 

1.Lai pārtītu raidījumus/ filmas/ seriālus izmantojat taustiņus .

2.Lai uzliktu pauzi, vai sāktu skatīties raidījumu pēc pārtīšanas izmantojat taustiņus .

3.Lai izietu no arhīva, izmantojat taustiņu .

4.Lai atgrieztos kanāl izvēlnē, izmantojat taustiņu .

Uzdodiet savu jautājumu